muc
29 شهریور 1401 - 11:46

تسهیلات خوداشتغالی برای زندانیان صاحب ایده‌های شغلی اعطا می‌شود

مشهد ـ مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی گفت: تسهیلات کارآفرینی و خود اشتغالی با احراز شرایط قانونی به زندانیان آزاد شده متقاضی اعطا می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، سعید سرباز جانفدا اظهار کرد: با توجه به اینکه عدم وجود اشتغال پایدار یکی از عوامل ارتکاب جرم و بزه در جامعه است و در یک رابطه معکوس مؤثرترین راه برای پیشگیری از وقوع جرم نیز محسوب می‌شود. از همین رو توسعه اشتغال پایدار و حرفه آموزی برای زندانیان در دوران تحمل حبس و اعمال حمایت‌های شغلی برای زندانیان پس از آزادی یک راهبرد اجرایی در حوزه سیاست گذاری سازمان زندانهاست. خبرگزاری مهرجانفدازندانهاستمدیرکل زندان‌های خراسان رضوی افزود: در همین راستا با توجه به اینکه زندانیان پس از آزادی دچار بحران مالی هستند و توان و پشتوانه کافی برای راه اندازی شغل مناسب ندارند با موافقت دولت و مجلس در لایحه بودجه اعتبار مناسبی به عنوان تسهیلات خوداشتغالی زندانیان آزاد شده در نظر گرفته شده است. وی در تشریح این موضوع گفت: این تسهیلات به عنوان سرمایه اولیه به کلیه زندانیانی که حداقل سه ماه تحمل حبس داشته باشند، بیش از یکسال از آزادی آنها نگذشته باشد و صاحب ایده‌های شغلی یا طرح کسب و کار باشند با رعایت ضوابط نظام بانکی تعلق می‌گیرد. جانفدا افزود: متقاضیان می‌توانند جهت ثبت نام و تکمیل مدارک به مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج زندان‌های خراسان رضوی مراجعه کنند. جانفدا
منبع: مهر
شناسه خبر: 745851